Menu

vruchk

Web Application

Creative & Developer

ถึงเวลาหรืออาจจะเลยเวลาที่ต้องมีการเปลี่ยนจากยุคกระดาษเป็น Digital ตรวจสอบได้ทุกที่ ทุกเวลา ทุกความเคลื่อนไหวของชั้นเรียน ทั้งอาจารย์และนักศึกษา เทคโนโลยีพร้อม คุณละ..., Cheers.
แสนศักดิ์ หัสคำ
Creative & Developer

Student

ส่วนมากจะใช้งานผ่านสมาร์ทโฟนค่ะ ซึ่งหน้าจอของเว็บรองรับการใช้งานบนมือถือ และหากเราไปเปิดเว็บที่เครื่องPC หน้าจอการใช้งานก็จะเป็นอีกรูปแบบหนึ่ง ซึ่งสะดวกในการใช้งาน ช่วยให้เราสามารถเช็คตารางเรียน อาจารย์ผู้สอน เวลาเรียน และห้องเรียน ที่สำคัญคือสามารถเช็คคะแนนเก็บและคะแนนสอบ การมาเรียน ขาดเรียน ของเราได้ด้วย ซึ่งเยี่ยมมากเลยค่ะ และยังสามารถสอบถามหรือแสดงข้อคิดเห็นกับอาจารย์ผู้สอนได้อีกด้วยค่ะ
จ่าอากาศโทหญิงศุภลักษณ์ ศรีจันทร์ดี
Student

Student

สะดวกมากและง่ายต่อการใช้งานสำหรับนักศึกษา เพราะไม่ต้องเสียเวลา Log in ผ่านเครื่อง PC และสามารถเช็คคะแนน หรืองานที่อาจารย์สั่งได้ทุกที่ผ่าน Smart Phone ที่ใช้อยู่
สุขุมาลย์ ถากรงาม
Student

Student

vruchk.webmedesigns.com เป็นเว็บที่บอกรายละเอียดเกี่ยวกับวิชาเรียนได้อย่างดี เช่น คะแนนปัจจุบัน จำนวนครั้งที่เข้าชั้นเรียน และรายละเอียดงานที่มอบหมายให้ทำในชั้นเรียนในคาบต่างๆ ทำให้สามารถวางแผนการเรียนล่วงหน้าได้ สามารถเข้าใช้งานได้สะดวกไม่ว่าจะเป็นเครื่องคอมพิวเตอร์หรือทางโทรศัพท์ นอกจากนี้การเก็บข้อมูลบนเว็บยังช่วยลดการใช้กระดาษและลดความยุ่งยากในการเก็บเอกสารอีกด้วยค่ะ
นางสาวศุภรัจน์ บุญหนุน
Student

Student

ระบบดีมากครับ ผมสามารถเช็คคะแนนได้เลย อาจารย์อัพเดทงานหรือคะแนนเร็วมาก เช้ครายละเอียดการเข้าเรียน และรายละเอียดเกี่ยวกับคะแนนรวมของเราได้เลย จะได้รู้ด้วยว่าคะแนนของเราอยู่ในระดับไหนจะเรียนต่อไปหรือว่าจะดร็อปดี
นายปรัชญา โพธิลังกา
Student
Share